לתאום פגישה ייעוץ השאירו פרטים

  תובענות יצוגיות:

  כלי התובענה הייצוגית נועד לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים, להם עומדת עילת תביעה אישית, להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם כל קבוצת הנפגעים האנונימיים.

  לאור העובדה, כי במרבית מהמקרים, נזקו של כל אחד מן הקבוצה הינו קטן באופן יחסי, נוצר מצב  בו חברות, רשויות או גופים שונים עלולים להרוויח בניגוד לדין, בשל אדישותו של אותו אדם, דהיינו, בשל אי הכדאיות הכלכלית בנקיטת הליכים משפטיים אל מול אותם גופים (עלות אל מול תועלת).

  המחוקק לא נותר אדיש למצב דברים זה, ובשל האינטרס הציבורי הרב, נחקק בשנת 2006 חוק התובענות הייצוגיות, אשר מטרתו לקבוע כללים אחידים לענין הגשת תובענות ייצוגיות וניהולן לשם קידום הגנה על זכויות, אכיפת הדין והרתעה ומתן סעד הולם לנפגעים.
  אמנם, נזקו של כל אדם בנפרד עלול להיות קטן, אך כקבוצה מוגדרת, הסכומים עלולים להגיע לסכומי עתק.
  סיטואציה זו מקנה לקבוצה המוגדרת, כח רב אל מול הגופים, החברות או הרשויות ובהתאמה גם עולה הכדאיות (עלות אל מול תועלת) בשימוש בכלי התובענה הייצוגית.

  משרדנו העוסק בתחום התובענות הייצוגיות, ילווה אתכם לאורך כל התהליך משלב בחינת הפרת הוראות הדין ובחינת הסוגיות המשפטיות העולות, שלב הבדיקות המקדמיות, גיבוש אסטרטגיית הפעולה ועד לפנייה לערכאות המשפטיות בהתאם להוראות הדין.